Invloed van Corona op persoonlijke ontwikkeling en coaching

“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.” – Soren Kierkegaard

De tijd waarin we nu leven wordt gekenmerkt door een pandemie, te danken aan het Corona COVID-19 virus. We worden gedwongen zo veel mogelijk thuis te zijn. Thuis als in letterlijk het dak boven ons hoofd, maar ook ín onszelf: ons lichaam en ons hoofd.

Wat zijn daar de gevolgen van? Op de korte termijn betekent dit: aanpassen, doorzetten en terug naar hele essentiële behoeftes zoals voedsel, veiligheid en gezondheid. Ik geloof dat deze tijd – in feite de beginperiode na de uitbraak – opgevolgd kan worden door een periode waarin op grote schaal zelfverwerkelijking plaatsvindt. Om daar uiteindelijk te komen en jezelf persoonlijk te ontwikkelen biedt coaching (of begeleiding in andere vormen) een uitkomst.

Factoren van invloed
In het huidige moment hebben we te maken met een mix van ziekte, stilstand, isolatie, onzekerheid, chaos en (doods)angst. Deze factoren zijn onvermijdelijk van invloed op alles en iedereen. Op onze systemen, op ons werk, ons gevoel, het onderwijs, ons stressniveau, onze economie, onze sociale contacten, onze veiligheid, maar óók op onze persoonlijke ontwikkeling.

‘Ik’ en ‘Wij’
De eerste en logische reactie is ons te richten op primaire (levens)behoeften. Ironisch genoeg worden we teruggeworpen op onszelf om solidariteit te tonen richting anderen. Het ‘Ik’ staat in dienst van het ‘Wij’. Door deze verschuiving van aandacht komt op den duur ruimte. Niet alleen letterlijk (want velen van ons hebben nu meer tijd) maar ook figuurlijk: jouw ‘Ik’, jouw persoonlijkheid, je ziel, je kern of hoe je het ook noemen wil, krijgt meer bewegingsvrijheid.

Precies hierom ontstaat in de tijd die volgt op deze Corona-crisis op den duur ook de gelegenheid om jouw persoonlijke ontwikkeling centraal te stellen. Want hoe ga jij om met deze situatie? En los daarvan: op welke vragen werpt deze situatie licht? Welke thema’s spelen nu bij jou? Ben jij tevreden met jouw wereld, jouw thuissituatie, nu je daar zo in gedwongen wordt te zijn en blijven?

Affectiviteit
Door het Corona-virus en de bijbehorende (quarantaine) maatregelen en social distancing, hebben we tijd voor onze binnenwereld, daar waar we altijd op de buitenwereld gericht waren. Onze tijdsgeest wordt gekenmerkt door effectiviteit en groei. Dit vertaalt zich in alles om ons heen: de economie, de zorg, het onderwijs en zelfs de wereld van persoonlijke ontwikkeling. Wij zijn eindeloos lang geprogrammeerd op vooruitgang. Dit zit zo diep in ons dat het onbewust dé norm, of – zo zou ik willen zeggen – het enige wat telt, is geworden.

Ik schrijf specifiek ‘geworden’. Het is niet onze diepste aard namelijk. Die wordt gekenmerkt door het tegenovergestelde van groei en effectiviteit. Daar speelt vooruitgang geen rol. Nee, daar is genoeg hebben aan je eigen en elkaars zijn (concreter kan ik het niet maken) het doel. Ik heb het hier over affectiviteit, datgene wat ons mens maakt.

Zelfverwerkelijking
Volgens mij biedt deze Corona-tijd een mogelijkheid tot het ontdekken van deze ware aard van onszelf. Persoonlijke ontwikkeling is naar mijn mening ook vaak onderworpen aan groei. Het moeten behalen van bepaalde nieuwe doelen, jezelf verbeteren, ontplooien, ga zo maar door. Mijns inziens is dat niet waar persoonlijke ontwikkeling of coaching over gaat. In de praktijk zie ik vaak cliënten loslaten (angst, onzekerheid, gedachtes, stress etc.) in plaats van iets bereiken of krijgen. Zelfverwerkelijking gaat dan ook meer over het tevoorschijn komen zoals je bent. Het meest belangrijke om daartoe te komen is affectie. Genoeg hebben aan wat je bent.

Jouw affectiviteit leren kennen is als een lopen over een overwoekerd pad. Alles wat daar in de loop van de tijd is gaan groeien en het begaanbaar maken van het pad bemoeilijkt heeft, mag jouw aandacht krijgen. Precies dat is wat ik met mijn coachtrajecten nastreef. En precies daarom geloof ik ook dat er juist in deze COVID19 tijd meer ruimte komt voor affectiviteit: genoeg hebben aan ons eigen (en elkaars) zijn.

Hoe dat er concreet in de praktijk uit ziet?

Wees welkom voor een kennismakingsgesprek.

P.S. Mijn logo is geïnspireerd op de grens tussen onze binnen- en buitenwereld, tussen je innerlijke en uiterlijke omgeving. Lees hier meer over deze achterliggende gedachte.

In dit artikel lees je hoe:

  • De gevolgen van de Corona-crisis een mogelijkheid bieden.

  • Hoe COVID19 het ‘wij’ gericht denken van effectiviteit en groei verschuitft naar het ‘ik’ en de binnenwereld.

  • Affectiviteit de basis is voor persoonlijke ontwikkeling.

  • Wat affectiviteit precies is en wat jij eraan hebt.

Invloed van Corona op persoonlijke ontwikkeling en coaching
Invloed van Corona op persoonlijke ontwikkeling en coaching
Invloed van Corona op persoonlijke ontwikkeling en coaching