Het menselijk doel is gedijen, stralen, schitteren en gelukkig zijn. Zo nu en dan staan obstakels tussen ons en deze bestemming in. Op het moment dat je je durft af te vragen wat er tussen jou en dit doel in staat, en wanneer je het jezelf gunt om dit daadwerkelijk te bereiken, zul je vooruitgang gaan ervaren. Dit is precies waar het bij coaching om gaat. Tijd, aandacht en reflectie om te werken aan jouw geluk.

Maar de mens hanteert een alsmaar hoger leeftempo. Dit heeft ons ver gebracht en dat doet het nog steeds. Echter zorgt deze constant versnellende manier van leven ook voor een gebrek aan tijd, aandacht en reflectie. Met coaching staan tijd, aandacht en reflectie centraal om tot een gelukkig en stralend bestaan te komen. Het enige wat je tegenhoudt is je durven af te vragen wat tussen jou en dit doel instaat.

Coaching = het faciliteren van het

zelf-oplossend,
zelf-sturend,
zelf-accepterend en
zelf-lerend vermogen

Het woord ‘coach’ komt oorspronkelijk uit het Frans, waarna het later overging naar het Engels. Van oudsher was de ‘coach’ de bestuurder van een koets. Hij bracht de passagiers veilig van de ene naar de andere bestemming. Een toepasselijke metafoor voor het beroep vandaag de dag. Als coach begeleid ik jou op een veilige manier naar de door jou gewenste bestemming.

Gratis Kennismaking

Durf jezelf geluk te gunnen en wees welkom voor een eerste stap in die richting. Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek!